Popüler Yayınlar

23 Şubat 2012 Perşembe

Kurumsal Strateji Katmanı

           Müşteri, hissedar ve paydaşlarınızı memnun edecek iş sonuçları üretmek ve bunun sürdürebilmek istiyorsanız; Tutarlı, birleştirici, basit ve amaçlarınıza yönelik bir yönetim felsefeniz olmalıdır. Şirket politikaları, paydaş hedefleri, konjonktürel gelişmeler ve geçmiş dönem istatistikleri dikkate alınarak, İşletmenin makro kurumsal pozisyonu belirlenmelidir. Gelecekte olmak istenen yer belirlenip faaliyetlerinin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi ve ölçmesi, işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için temel şarttır.  Öncelikle organizasyonun varlık nedeni misyon,  ulaşmak istediği durumu vizyon olarak tanımlanmalıdır. Vizyon ve Misyon doğrultusunda değerler, stratejiler belirlenir. Hedefler bu kavramlar operasyonlar ile bağlanır. Değerler kurumsal kimliğin yapı taşlarıdır, sosyolojik ve psikolojik katmanlar ile sıkı ilişki içindedir. Firma içinde ve paydaşlar ile olan ilişkilerde davranış biçimlerini şekillendirir.
           Hedeflerle yönetim önemlidir. Strateji, politikalar, misyon ve vizyon ile entegre biçimde tanımlanmış  hedefler bizi amaçlarımıza götürecektir. Performans ölçüm sistemimiz  kurumsal strateji ile faaliyet sonuçlarını birbirine bağlarlar. Süreç,  departman ve kişisel hedefler bu çatı altına inşa edilir. Bu yapılanma organizasyon içerisinde bütünlük ve sinerji oluşturacaktır. Müşteri memnuniyeti, kalite, karlılık ve Faaliyet sonuçlarının faydasından bahsedebilmek ancak yukarıdaki tanımlı değerlerin birine katkı sağlamak ile mümkündür. İşletmenizde tanımsız gri bölgeler oluşturmamanın, sürekli daha iyiye ulaşma heyecanını taşımanın ve birlik içinde ilerlemenin yolu, tüm ekibin gideceği yönün ve biçimin bilinmesinden geçer. Misyon ve vizyon, duvarlarda parlak sloganlar olarak kalmamalı, operasyonlarımızı yönetmeli, kararlarımızı belirlemelidir. Organizasyonun felsefesi, bireylerin içinde gizli kalan potansiyeli ortaya çıkarmanın en etkin yöntemidir.               
         Her işletmenin üretim, satış, kalite, yönetim gibi faaliyetlere bir yaklaşım şekli vardır. Organizasyon ile ilgili tüm aktiviteler, işletmenin felsefesi olarak adlandıracağımız bu yaklaşım ile şekillenir. Sanayi devrimi, Fabrikalaşma, otomasyon, bilgi çağı ve Kaizen ile gelen Japon kökenli bakış açısı bütünsel yönetim felsefelerine örnektir. Sahip olduğu ölçeğe bakılmaksızın her işletme bir yönetim felsefesine sahip olmalıdır.
             İşletme birimlerin kendi görevlerini en iyi biçimde yapmaları ve bölüm çıkarlarını maksimize etmeleri, toplam işletme çıkarlarının maksimize edilmesini garanti etmez. Organizasyonlar eklenip çıkarılabilecek parçaların toplamına eşit değildir, aralarında karmaşık ilişkiler vardır. Firmaların ortak aklı (firma kültürü), işletmenin bütünü açısından davranış biçimini tanımlar.  Misyon, vizyon, strateji, değer, hedef, psikolojik ve sosyolojik yaklaşım firma kültürünü oluşturan bileşenlerdir. Toplam firma çıkarlarının maximize edilmesi ancak tüm birimlerin bu ortak kültür ve tanım içinde faaliyet göstermesi ile sağlanabilir.  

1 yorum:

  1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

    YanıtlaSil