Popüler Yayınlar

23 Şubat 2012 Perşembe

MAS; e-üretim takip sistemi


MAS, üretim parametrelerini gerçek zamanlı takip etmek üzerine kurulu bir Üretim Yönetim Sistemidir. Makine,
operatör ve üretim yönetim sistemleri arasında bir ara yüz sağlar. Sürekli gelişim sürecinin destek aracıdır. Mas, işletmelerdeki verilerin otomatik olarak toplanması, on-line izlenmesi, Kayıpların analizi ve bilginin paylaşımı ile verimliliği artırır, maliyetleri azaltır.
        Bir sürücü, hız ve benzin göstergesi gibi bilgiler olmadan aracı verimli kullanamaz. Üretim organizasyonları da ortaya konulan üretimin performansını takip edemezse, üretimlerini hedef ve stratejileri doğrultusunda yönetemezler. MAS ile organizasyon üretim verilerini gerçek zamanlı biçimde toplar, bilgiye ardından karar ve faaliyete çevirir. Sonuca etki eden parametreleri yönetim aracı olarak kullanan bir dashboard sunar. Üretimin şeffaflaşması, paydaşlara yeni gelişim kapıları açar. Günlük operasyonel işlerin üstüne çıkarak, değer yaratmaya ve problemlere odaklanılabilir.

Üretim sahasından sensörler ve PLC ara yüzü tarafından toplanan sinyaller, veritabanına kaydedilir, standartlar ile karşılaştırılarak gerçek zamanlı verimlilik izlenir. Duruşlar, üretim sinyalinin kesilmesi durumunda otomatik olarak kaydedilir. Sistem gerçek zamanlı ve manipüle edilmemiş verilerle çalışır. Diğer katma değer ise toplanan verilerin işlenerek bilgiye çevirmesidir. Sistem MRP/ERP sistemindeki verileri üretim sahasına iletmekte, üretim sahasından otomatik ya da manuel yöntemlerle toplanan veriler ise MRP/ERP sistemine gerçek zamanlı olarak taşımaktadır.


 

 

 

 

 

 

MAS ile veriminizi artırır, maliyetlerinizi düşürürsünüz 

       OEE (Genel Ekipman Verimliliği) altyapısı sağlayarak, üretim verimliliğinizin artmasını sağlar
       Gerçek zamanlı bilgi ekranları ve uyarılar ile standart dışı durumları bildirir, proaktif aksiyon sağlar
       ERP sisteminizin üretim verilerini online kullanması sayesinde daha verimli çalışmasını sağlar
       Makine operatörlerine gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak performanslarını artırma imkanı sağlar
       Kök neden analizi ve gelişim alan tespit altyapısı sağlar
       Kağıtsız üretim ortamı yaratır
       Üretim bilgilerinin sistemden  sahaya ve sahadan sisteme iletilmesini ve paylaşılmasını temin eder.
       Vardiya, gün, hafta bazında iş planlarınızın Gantt Chart vasıtasıyla programlanmasını sağlar. Online izleme sayesinde planlama verimliliğinizi arttırır.
       Stok ve duruşlar tarafından gizlenen kayıpları ortaya çıkarmak
       Gerçek zamanlı Darboğaz analizlerinizi yapar

Niçin MAS

Üretim Kayıplarla doludur
Üretim bir nehrin denize döküldüğü delta gibidir, tüm problemler buraya taşınır. Aşırı stok, yüksek duruş oranları ve düşük kapasite kullanım oranları bu sorunları gidermez, sadece gizler. Atölye de, duruş, performans da düşüş, firelerde artış varsa, altında mutlaka radikal bir kayıp gizlidir.  Üretimdeki kayıpları azaltırsanız, hiçbir makine yatırımı yapmadan verimi artırır, kaliteyi yükseltir, maliyeti, düşürürsünüz 
Üretimde Paydaş Entegrasyon
Herkesin elinden gelenin en iyisini yapması, organizasyon için en iyi sonucu alınmasını garanti etmez. MAS, üretim paydaşları arasında hedef, terminoloji ve operasyon birliği sağlayarak entegrasyon temin eder.
Üretim den kim sorumlu
Kalite den kim sorumlu
Verim den kim sorumlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder